ANA客室乗務員既卒採用に影響?5000人を休業に

ANA既卒客室乗務員採用に影響しそうなニュースが入って来ました!↓

ANA客室乗務員5000人休業へ